• ORGANIZATOR:    

Zapisy wolontariuszy Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi

Dane wolontariusza:
Instytucja/szkoła/inne: *
Imię i nazwisko opiekuna: *
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Adres e-mail:
Numer telefonu:
Zdjęcie:
(do umieszczenia na stronie internetowej)
* wypełniają tylko osoby, które reprezentują szkołę, instytucję.

Załączniki:
  1. Zgoda na przetwarzanie danych oraz nieodpłatne użycie wizerunku dla osób niepełnoletnich
  2. Zgoda na przetwarzanie danych oraz nieodpłatne użycie wizerunku dla osób pełnoletnich

Uwaga

Wydrukowane i podpisane przez uczestników (lub w przypadku osób niepełnoletnich przez rodziców/opiekunów prawnych) zgody na przetwarzanie danych oraz nieodpłatne użycie wizerunku należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przekazać organizatorom w dniu kampanii.