• ORGANIZATOR:    

Zapisy wolontariuszy Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi 2019

Zapraszamy opiekunów szkolnych klubów wolontariackich oraz wolontariuszy do zaangażowania się w organizowaną przez Fundację Energia-Działanie czwartą edycję kampanii społeczno-charytatywnej "Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi". Zapisy przez poniższy formularz przyjmowane są do 15 czerwca 2019r. do godziny 18:00.

15-16 czerwca 2019r. (sobota-niedziela)
Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach
Jezioro kozienickie
Teren miasta Kozienice


Instytucja/szkoła/inne:
Imię opiekuna:
Nazwisko opiekuna:

Powyższe pola wypełniają tylko osoby reprezentujące szkołę lub inną instytucję


Dane wolontariusza
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Adres e-mail:
Numer telefonu:
Zdjęcie:

Uwaga

Wydrukowane i podpisane przez uczestników (lub w przypadku osób niepełnoletnich przez rodziców/opiekunów prawnych) zgody na przetwarzanie danych oraz nieodpłatne użycie wizerunku należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przekazać organizatorom w dniu kampanii.